• Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã - Biển Lăng Cô

    Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã - Biển Lăng Cô

    Vượt hết con dốc thoải bên lưng đồi, một bức tranh thủy mặc sinh động bất ngờ hiện ra trước mắt: Núi núi chập chùng, ngọn mờ, ngọn tỏ như có như không soi mình trong gương nước. Muôn chim đua hót, hòa cùng suối reo giữa đất trời thênh thang. Con người như bị thu nhỏ, tan biến vào cõi thênh không vô tận. Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã trang nghiêm... 

  • Chương trình du lịch tết 2013 của Khách sạn

    Chương trình du lịch tết 2013 của Khách sạn

    Chúng tôi chưa bao giờ dừng lại trong việc xây dựng những hành trình mới lạ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng hệ thống giá hợp lý để tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình.